Συντονιστής δικαιούχος

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000. Αποστολή του είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με βιομηχανικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Το ΕΚΕΤΑ αποτελείται από έξι ινστιτούτα διαφορετικών ερευνητικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ). Μαζί με τα 8 εργαστήρια του το ΙΤΧΗΔ έχει συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου και των βιοκαυσίμων. Στο έργο BIOFUELS-2G συμμετέχουν δύο από τα εν λόγω εργαστήρια, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρογονανθράκων (ΕΠΚΥ) και το Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ). Το ΕΠΚΥ/ΙΤΧΗΔ δραστηριοποιείται στην παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων και στην έρευνα για την παραγωγή βιοκαυσίμων. και διαθέτει αναλυτικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων. Το ΕΑΝΟΣΥΣ/ΙΤΧΗΔ δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την κατασκευή πολύπλοκων συστημάτων διεργασιών, σε νέα συστήματα ηλεκτρικής παραγωγής καθώς και στην παραγωγή ενέργειας και καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα το ΕΑΝΟΣΥΣ δραστηριοποιείται στη μοντελοποίηση, έλεγχο και βελτιστοποίηση συστημάτων ενώ έχει αναπτύξει μοναδικές υποδομές και τεχνολογία σε θερμοχημικές και καταλυτικές διεργασίες για ενέργεια, καύσιμα και χημικά προϊόντα, διεργασίες Biomass-To-Liquid (BTL), παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ κτλ.

Συνεταιρισμένοι δικαιούχοι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο Ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2. Συνολικά περιλαμβάνει 7 σχολές, που συγκροτούνται από 33 τμήματα, 5 μονοτμηματικές σχολές και 4 ανεξάρτητα τμήματα. Στο A.Π.Θ. φοιτούν σήμερα περισσότεροι από 81.500 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.150 άτομα. Στο έργο BIOFUELS-2G συμμετέχει το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (ΕΕΘ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Το ΕΕΘ/ΑΠΘ είναι ένα εξειδικευμένο εργαστήριο στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα καύσιμα, τις εκπομπές καυσαερίων των οχημάτων και την τεχνολογία μετεπεξεργασίας τους. Διαθέτει καλή γνώση στον τομέα των οδικών μεταφορών και των τεχνολογιών που εφαρμόζονται στα διάφορα οχήματα. Όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, το ΕΕΘ/ΑΠΘ συμμετείχε σε προγράμματα εκτεταμένων μετρήσεων σχετικά με την επίδραση του βιοντίζελ και άλλων βιοκαυσίμων στις εκπομπές ρύπων (ρυθμιζόμενων και μη ρυθμιζόμενων), την κατανάλωση καυσίμου, τη λειτουργία και την αντοχή του κινητήρα.

 

Δήμος Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκπροσωπεί την τοπική αρχή για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στοχεύει στην ανάπτυξη της πόλης της Θεσσαλονίκης σε διάφορα επίπεδα που αναφέρονται σε πολιτικά, τεχνικά και πολιτιστικά θέματα, μέσω της παροχής υπηρεσιών, το συντονισμό των δημόσιων οργάνων, τη λύση των προβλημάτων της πόλης και τη γενική εποπτεία της εφαρμογής του νόμου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει δράση σε διεργασίες ανακύκλωσης, στη διεργασία καθαρισμού του νερού του Θερμαϊκού κόλπου, την ανάπτυξη ενός Δικτύου για τον Έλεγχο της Αέριας Ρύπανσης, την ανάπτυξη χώρων πρασίνου, την ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα, την προώθηση μέτρων για την προστασία της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και τις οδηγίες, κλπ. Στο έργο BIOFUELS-2G συμμετέχει ενεργά η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

Ένωση Εστιατόρων – Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης

Η Ένωση Εστιατόρων – Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης είναι ένας μη εμπορικός οργανισμός με στόχο την επικοινωνία και τη δικτύωση μεταξύ των μελών της. Η ένωση έχει συνολικά 270 μέλη. Η Ένωση συμμετέχει στο έργο BIOFUELS-2G μέσω 23 εστιατόρων της από τα οποία συλλέγεται το χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο.

Συνεργαζόμενα Εστιατόρια

 

Για να δείτε την λίστα με τα 23 συνεργαζόμενα εστιατόρια κάντε κλικ εδώ